Detalii produs

Se obțin din uleiuri de bază parafinoase, rafinate, cu adaos de antispumant. Condițiile tehnice de calitate pentru uleiurile H 46, în conformitate cu ST-60/2012, sunt următoarele:  

Detalii tehnice

 Nr. Crt  Caracteristici Conditii de admisibilitate Metoda de incercare

Clasa de vâscozitate ISO

46

SR ISO 3448

1 Densitate relativă la 15°C, max.

0,895

SR EN ISO 3675/C91

ASTM D 1298 ASTM D 7042

2 Punct de inflamabilitate, COC, °C, min.

205

SR EN ISO 2592 ASTM D 92

3 Vâscozitate cinematică la 40°C, cSt

41,4-50,6

SR EN ISO3104/AC

ASTM D 445

4 Indice de vâscozitate, min.

95

SR ISO 2909 ASTM D 2270

ASTM D 7042

5 Culoare ASTM, max.

5

SR ISO 2049 ASTM D 6045

ASTM D 1500

6 Acțiune corozivă pe lama de cupru, max.

1b

SR EN ISO 2160 ASTM D 130

7 Proprietăți de spumare: Tendința la spumare – stabilitatea spumei Volumul spumei după 5 minute de suflare cu aer, cm3, max. - la 24C - la 93,5C - la 24C, după determinarea la 93,5C      

75-0

75-0

75-0

 

SR ISO 6247+C1

ASTM D 892

8 Aciditate minerală și alcalinitate

lipsa

SR 13549

9 Indice de neutralizare, mgKOH/g, max.

0,05

ASTM D 974

10 Apă, %

lipsa

SR 13484 ASTM D 95

11 Cenușă, % gr, max.

0,01

SR EN ISO 6245 ASTM D 482

 12 Substanțe insolubile în solvenți organici, %, max.

0,01

STAS 33

 13 Punct de curgere, °C, max.

-16

SR 13552 ASTM D 97

 14 Punct de anilină, °C, min.

95

ASTM D 611 ( metoda A )

* National Lubricating Grease Institute  

Domenii de utilizare

Se utilizează ca fluide pentru transmisiile hidrostatice și hidraulice industriale pentru solicitări ușoare: presiuni de max. 500 N/cm2 (50 Kgf/cm2), la temperaturi de max. 50°C §i min. 2°C peste punctul de curgere.  

Observatii:

Evaluarea fidelității metodelor de încercare din această fișă tehnică trebuie să corespundă cerințelor standardului SR EN ISO 4259:2007 ’’Produse petroliere - determinarea și aplicarea valorilor fidelității referitoare la metodele de incercare”. Probele vor fi prelevate conform SR EN ISO 3170:2004/C91:2005 „Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală”. Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform reglementarilor în vigoare (hotărâri, regulamente, etc. specificate în fișa de securitate a produsului) instrucțiunilor / procedurilor interne. Mod de ambalare: Bidon 1 litru – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri Butoi 200 litri Termenul de garanție, la stocare, este de 5 ani de la data fabricației.
[easy2map id="1"]

Ma aflu
    captcha