Detalii produs

Unsoare pe bază de litiu pentru rulmenţi şi lagăre, transmisii cu roţi dinţate ale maşinilor şi mecanismelor,transmisii maşini şi a altor mecanisme care funcţionează la sarcini mici şi medii. Temperatura de lucru: de la -400C până la +1200C. Condițiile de calitate pentru UNSOAREA LiCa3, sunt urmatoarele:

 

Detalii tehnice

 Nr. Crt  Caracteristicile fizico-chimice: Valori Metode de încercare STAS/SR(EN)ISO/ASTM/ GOST
1 Aspect Unsoare omogenă vizual
2 Culoare galben-deschis până la maro vizual
3 Miros Specific, de produs petrolier
4 Punct de picurare: 185

STAS 37

SR ISO 2176

5 Determinarea consistenţei semi-solidelor, penetrare în con, -60 c, la 25°C, (0,1mm):   

220 - 250

STAS 2392

SR ISO 2137

6 Clasa de consistenţă NLGI* 3

SR ISO 6743/0

7 Vâscozitate la 00C şi gradient mediu al vitezei de deformare 10/s, Pa.s

Max. 280

GOST 7163-84

8 Vâscozitate la 500C şi gradient mediu al vitezei de deformare 10/s, Pa.s

min. 8

GOST 7143

9 Densitate la 20 ºC, kg/cm3, max

900

100 - 300

SR EN ISO 12185/

ASTM D 7042

10 Limita la rezistenţă, Pa (g/cm2)
  • la 200C
  • la 800C

500 - 1000

200

GOST 7143

11 Stabilitate coloidală, % de ulei separat

Max. 12

STAS 3793

12 Coroziune

Nu corodează

STAS 8206

13 Ponderea de alcalii libere în masă la transformarea în NaOH, % Max. 0,1

STAS 4947

14 Conţinut de apă, %

lipsă

STAS 24/2

15   Conţinut de impurităţi mecanice, %

Max. 0,05

STAS 12721, pct. 4

16 Solubilitate în apă

Insolubil

17 Solubilitate în solventi organici: toluene, benzen, hexan, benzina

solubil

* National Lubricating Grease Institute

 

Observatii:

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.
Mod de ambalare: Galeti de 0,4 kg – 1 kg – 4 kg – 9 kg – 30 kg Butoi 170 kg.
Termenul de garanție este de 5 ani de la data fabricației.
[easy2map id="1"]

Ma aflu
    captcha