ANGAJĂM GESTIONAR DEPOZIT

Căutăm o persoană care dispune de inteligență, integritate fizică, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, spirit organizatoric, punctualitate și rezistență mare la stres!

Candidatul potrivit trebuie sa dețină cel puțin diploma de bacalaureat; de asemenea este necesară o experiență pe un post similar de cel puțin 2 ani.Trebuie sa dețină cunoștințe minime de contabilitate primară, legislație, gestiunea stocurilor, cunoștințe de operare PC; postul necesită cunoștințe minime în domeniul mecanic / lăcătușerie.

Responsabilitățile postului:
– Asigură gestiunea fizică a stocului de marfă
– Introduce marfa in stoc în baza documentelor de intrare
– Asigură mișcarea stocurilor
– Expediază marfa către client

Legat de activitatile specifice, gestionarul răspunde de:
– Acuratețea înregistrărilor în stoc
– Înregistrarea sistematică și cronologică a datelor privind stocurile
– Îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic
– Calitatea raportărilor și a informărilor
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
– Îmbunătățirea permanentă a calității pregătirii sale profesionale și de specialitate
– Păstrarea confidentialității informațiilor legate de firmă
– Utilizarea si păstrarea în bune condiții a documentelor cu regim special
– Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale, a autovehiculului de serviciu sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma
– Respectarea prevederilor normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau

Alteinformații relevante:

– program normal de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 1 schimb în intervalul de activitate al unității (8—20h)
– se decontează transport (sau mașină de serviciu după caz),
– în scopul desfăsurării activității se oferă telefon de serviciu, calculator de birou.

Sunteți interesați?

Depuneți o scrisoare de intenție la sediul nostru din Sângeorgiu de Mureș, str.Petki David nr.69, sau prin email pe angajari@cotraco.ro

Chiar și în perioadă de pandemie la noi găsiți un loc de muncă stabil, condiții decente de muncă și venituri pe măsura muncii depuse. Dacă vreți stabilitate și siguranță, le găsiți la noi!

În contextul epidemiei de coronavirus, în conformitate cu recomandările venite din partea Ministerului Sănătății GRUPUL DE FIRME COTRACO urmărește și respectă toate cerințele privind siguranța, respectarea condițiilor de muncă și sănătate la locul de muncă.

Vă așteptăm!

Galerie imagini