Detalii produs

Uleiul se obține din uleiuri minerale rafinate, cu adaos de aditivi care îi conferă nivelul de aditivare Super 2 (API: CC/SE, conform SR 13464 : 2001) Condițiile de calitate pentru uleiul M 40 SUPER 2, extrase din ST-7/2007, Ed.1 sunt următoarele:  

Detalii tehnice

 Nr. Crt  Caracteristici Conditii de admisibilitate Metoda de incercare
1 Densitate la 20°C, g/cm3

max. 0,910

SR EN ISO 12185

ASTM D 4052

2 Vâscozitate cinematică la 100°C, mm2/s

12,5 - 16,3

SR EN ISO 3104

ASTM D 445

3 Indice de vâscozitate

min. 90

STAS 55 ASTM D 2270

4 Punct de curgere, °C

max. - 20

STAS 6170 ASTM D 97

5 Punct de inflamare COC, °C

min. 230

SR EN ISO 2592

ASTM D 92

6 Cenușa sulfatată, %

max. 1,1

SR ISO 3987

ASTM D 874

7 Cifra de bazicitate totala (TBN ), mg KOH /g

min. 6,0

SR ISO 3771

ASTM D 2896

8 * Calciu, % m/m

min. 0,15

STAS 8428 ASTM D 4927

9 * Magneziu, % m/m

Se raporteaza

STAS 12073

ASTM D 4628

10 Zinc, % m/m

min. 0,05

STAS 7717 ASTM D 4927

11 Fosfor, % m/m

min. 0,04

STAS 7330 ASTM D 4927

12 Pierderi prin evaporare Noack ,%

max. 5

STAS 8465 ASTM D 5800

13 Proprietăți de spumare (tendință - stabilitate), ml, max.
  • la 24°C
  • la 93,5°C
  • la 24°C, după determinarea la 93,5°C

10 - 0

50 - 0

10 - 0

SR ISO 6247+C1

ASTM D 892

14 Coroziune pe lama de cupru (3 h la 100°C)

max. 1b

SR EN ISO 2160

ASTM D 130

* În funcție de aditivii utilizați în fabricatia uleiului, conținutul acestui element se determină sau nu.

 

Domenii de utilizare:

Se utilizează la ungerea motoarelor cu ardere internă în patru timpi, cu aprindere prin comprimare și prin scânteie, ale mijloacelor de transport rutier, feroviar sau fluvial, conform indicațiilor din cartea tehnică, din normativele sau din instrucțiunile de exploatare ale acestora.  

Observatii:

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne. Mod de ambalare: Bidon 1 litru – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri Butoi 200 litri. Termenul de garanție este de 5 ani de la data fabricației.
[easy2map id="1"]

Ma aflu
    captcha