Detalii produs

Unsoare pe bază de litiu pentru rulmenţi şi lagăre, transmisii cu roţi dinţate ale maşinilor şi mecanismelor, transmisii ale maşinilor şi a altor mecanisme care funcţionează la sarcini mici şi medii. Condițiile de calitate pentru UNSOAREA LiCa2, sunt urmatoarele:

 

Detalii tehnice

 Nr. Crt  Caracteristicile fizico-chimice: Valori Metode de încercare GOST / SR(EN)ISO / ASTM / STAS
1 Aspect Unsoare omogenă vizual
2 Culoare galben-deschis până la maro vizual
3 Miros Specific, de produs petrolier
4 Punct de picurare: 188 STAS 37 SR ISO 2176
5 Determinarea consistenţei semi-solidelor, penetrare în con, -60 c, la 25°C, (0,1mm):     265 - 295 STAS 2392 SR ISO 2137
6 Clasa de consistenţă   NLGI* 2 SR ISO 6743/0
7 Vâcozitate la 00C şi gradient mediu al vitezei de deformare 10/s,  Pa.s 150 - 250 GOST 7163-84
8 Vâscozitate la 500C şi gradient mediu al vitezei de deformare 10/s,  Pa.s 5 - 9 GOST 7143
9 Limita la rezistenţă, Pa (g/cm2)
  • la 200C
  • la 800C
300 - 500 100 - 300 GOST 7143
10 Stabilitate coloidală, % de ulei separat Max. 16 STAS 3793
11 Coroziune Nu corodează STAS 8206
12 Ponderea de alcalii libere în masă la transformarea în NaOH, % Max. 0,1 STAS 4947
13 Conţinut de apă, % lipsă STAS 24/2
14 Conţinut de impurităţi mecanice, % Max. 0,4 STAS 12721, pct.4
15 Solubilitate în apă Insolubil
16 Solubilitate în solventi organici:   toluene, benzen, hexan, benzina solubil
* National Lubricating Grease Institute

 

Domenii de utilizare

Domeniu de utilizare: ungerea lagarelor de alunecare si rostogolire, precum si in alte locuri de ungere, dupa prescriptii, in intervalul de temperatura de la -30 ºC pana la +110 ºC.

 

Observatii:

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.
Mod de ambalare: Galeti de 0,4 kg – 1 kg – 4 kg – 9 kg – 30 kg Butoi 170 kgTermenul de garanție este de 5 ani de la data fabricației.
[easy2map id="1"]

Ma aflu
    captcha