Detalii produs

Uleiul se obține din uleiuri minerale rafinate, cu adaos de aditivi care îi conferă nivelul de aditivare Super 2 (API: CC/SE, conform SR 13464 : 2001) Condițiile de calitate pentru uleiul MD 50 SUPER 2, extrase din ST-7/2007, Ed.1 sunt următoarele:

 

Detalii tehnice

 Nr. Crt  Caracteristici Conditii de admisibilitate Metoda de incercare
1 Densitate la 20°C, g/cm3

max. 0,915

SR EN ISO 12185

ASTM D 4052

2 Vâscozitate cinematică la 100°C, mm2/s

16,3 - 21,9

SR EN ISO 3104

ASTM D 445

3 Indice de vâscozitate

min. 90

STAS 55

ASTM D 2270

4 Punct de curgere, °C

max. - 20

STAS 6170

ASTM D 97

5 Punct de inflamare COC, °C

min. 240

SR EN ISO 2592

ASTM D 92

6 Cenușa sulfatată, %

max. 1,1

SR ISO 3987;

ASTM D 874

7 Cifra de bazicitate totală (TBN ), mg KOH /g

min. 6,0

SR ISO 3771

ASTM D 2896

8 Calciu, % m/m

se raporteaza

STAS 8428

ASTM D 4927

9 Zinc, % m/m

se raporteaza

STAS 7717

ASTM D 4927

10 Fosfor, % m/m

max. 0,11

STAS 7330

ASTM D 4927

11 Pierderi prin evaporare Noack ,%

max. 5

STAS 8465

ASTM D 5800

12 Proprietăți de spumare (tendință - stabilitate), ml, max.
  • la 24°C

  • la 93,5°C

  • la 24°C, după determinarea la 93,5°C

10 - 0

50 - 0

10 - 0

SR ISO 6247+C1

ASTM D 892

13 Coroziune pe lama de cupru (3 h la 100°C)

max. 1b

SR EN ISO 2160

ASTM D 130

 

Domenii de utilizare:

Se utilizează la ungerea motoarelor cu aprindere prin comprimare și cu aprindere prin scânteie, conform indicațiilor din cartea tehnică, din normativele sau din instrucțiunile de exploatare ale acestora.

 

Observatii:

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.
Mod de ambalare: Bidon 1 litru – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri Butoi 200 litri.
Termenul de garanție este de 5 ani de la data fabricației.
[easy2map id="1"]

Ma aflu
    captcha