Detalii produs

Uleiul se obține din uleiuri minerale rafinate, cu adaos de aditivi care îi conferă nivelul de aditivare Super 2 (API: CC/SE, conform SR 13464 : 2001) Condițiile de calitate pentru uleiul MD 30 SUPER 2, extrase din ST-7/2007, Ed.1 sunt următoarele:

 

Detalii tehnice

 Nr. Crt  Caracteristici Conditii de admisibilitate Metoda de incercare
1 Densitate la 20°C, g/cm3

max. 0,900

SR EN ISO 12185

ASTM D 4052

2 Vâscozitate cinematică la 100°C, mm2/s

9,4 - 12,5

SR EN ISO 3104

ASTM D 445

3 Indice de vâscozitate

min. 90

STAS 55

ASTM D 2270

4 Punct de curgere, °C

max. - 20

STAS 6170

ASTM D 97

5 Punct de inflamare COC, °C

min. 220

SR EN ISO 2592

ASTM D 92

6 Cenușă sulfatată, %

max. 1,1

SR ISO 3987

ASTM D 874

7 Cifra de bazicitate totala (TBN ), mg KOH /g

min. 6,0

SR ISO 3771

ASTM D 2896

8 Calciu, % m/m

min. 0,15

STAS 8428

ASTM D 4927

9 Zinc, % m/m

min. 0,05

STAS 7717

ASTM D 4927

10 Fosfor, % m/m

min. 0,04

STAS 7330

ASTM D 4927

11 Pierderi prin evaporare Noack ,%

max. 8

STAS 8465

ASTM D 5800

12 Proprietăți de spumare (tendință - stabilitate), ml, max.
  • la 24°C

  • la 93,5°C

  • la 24°C, dupa determinarea la 93,5°C

10 - 0

50 - 0

10 - 0

SR ISO 6247+C1

ASTM D 892

 13 Coroziune pe lama de cupru (3 h la 100°C)

max. 1b

SR EN ISO 2160

ASTM D 130

 

Domenii de utilizare:

Se utilizează la ungerea motoarelor cu ardere internă în patru timpi, cu aprindere prin comprimare și prin scânteie, ale mijloacelor de transport rutier, feroviar sau fluvial, conform indicațiilor din cartea tehnică, din normativele sau din instrucțiunile de exploatare ale acestora.

 

Observatii:

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.
Mod de ambalare: Bidon 1 litru – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri Butoi 200 litri.
Termenul de garanție este de 5 ani de la data fabricației.
[easy2map id="1"]

Ma aflu
    captcha