DECLARAŢIA DE CONFIDENŢIALITATE

Acest web-site este administrat de către COTRACO ROM SRL

La vizitarea aceastei pagini web, COTRACO ROM SRL poate colecta informaţii personale despre dvs., fie direct (atunci când vi se solicită să furnizaţi respectivele informaţii), fie indirect. Cu toate acestea, COTRACO ROM SRL va folosi aceste date personale în conformitate cu obiectivele prevăzute în această Declaraţie de Confidenţialitate şi se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor personale colectate. Această declaraţie stabileşte obiectivele COTRACO ROM SRL cu privire la procesarea datelor, la pagina web, la utilizarea de „cookies” şi modul în care acestea afectează drepturile dvs. cu privire la informaţiile personale.

Obiectivele procesării informaţiilor
COTRACO ROM SRL colectează şi procesează informaţii despre clienţii şi vizitatorii acestei pagini web, pentru a-şi desfăşura activitatea de afaceri, pentru a vă informa şi a vă pune la dispoziţie produse şi servicii care ar putea prezenta interes pentru dvs. şi pentru realizarea de statistici web. Informaţiile pe care le furnizaţi vor fi folosite pentru a vă contacta, atunci când va fi necesar, de exemplu pentru a vă anunţa cu privire la schimbările funcţionale ale paginii web şi pentru a vă oferi servicii pe care dvs. le consideraţi utile (cu condiţia să nu fi optat pentru a nu primi astfel de servicii).

Informaţii de natură foarte personală
COTRACO ROM SRL nu doreşte să colecteze informaţii de natură foarte personală (cum ar fi informaţiile asupra opiniilor politice, apartenenţa religioasă sau date legate de sănătate sau viaţa sexuală) prin intermediul acestui web-site. Dacă COTRACO ROM SRL va dori să colecteze astfel de date, vi se va solicita acordul în acest sens. Vă rugăm să reţineţi că, în cazul în care veţi furniza pentru COTRACO ROM SRL informaţii de natură foarte personală care nu au fost solicitate, sunteţi de acord cu utilizarea acestor informaţii conform celor descrise mai sus.

„Cookies”
COTRACO ROM SRL poate colecta şi analiza informaţii legate de utilizarea acestui web-site, inclusiv numele de domeniu, numărul de vizitări, paginile vizitate, site-urile vizitate anterior sau ulterior şi durata sesiunilor. Aceste informaţii pot fi colectate prin folosirea de „cookies”. Un „cookie” este un fişier text de volum mic, plasat pe hard-discul dvs. de către serverul paginii web. Puteţi să decideţi dacă doriţi sau nu să folosiţi „cookies”, prin modificarea setărilor browser-ului dvs. Un „cookie” vă face utilizarea acestui site mai rapidă şi mai facilă.

Site-uri ale terţilor
Vă rugăm să aveţi în vedere că această Declaraţie de Confidenţialitate nu se extinde asupra paginilor web ale terţilor cu link-uri către această pagină.

Cum puteţi contacta COTRACO ROM SRL
Dacă aveţi întrebări cu privire la această Declaraţie de Confidenţialitate sau la activităţile noastre de procesare a datelor, ne puteţi contacta prin poştă la:

SC COTRACO ROM SRL
Str.Petki David nr.69
Loc.Sangeorgiu de Mures, jud.Mures
Cod 547530

Modificări
COTRACO ROM SRL îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment anumite secţiuni ale Declaraţiei de Confidenţialitate. Vă rugăm să verificaţi această declaraţie la diferite intervale de timp pentru a lua la cunoştinţă eventualele modificări.


DECLARATIA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale ale fiecărui Utilizator și/sau Client sunt confidențiale și vor fi folosite de către societatea comercială S.C. Cotraco Rom SRL cu respectarea Regulamentului UE 679/2018 și a dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea noastră se obligă să nu furnizeze, direct sau indirect, aceste date unei terțe persoane, în afara de excepțiile reglementate și prevăzute de lege.

Datele personale ale utilizatorilor se administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, împuternicitul operatorului, alte companii din același grup cu operatorul. Dacă unele dintre datele Dvs. sunt incorecte vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

În conformitate cu Legea 677/2001 persoanele ale căror date sunt prelucrate au următoarele drepturi:
– dreptul la informare, în condițiile specificate de art. 13;
– dreptul de intervenţie asupra datelor, conform art. 14;
– dreptul de opoziţie, conform art. 15;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, conform art. 17;
– dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP – www.dataprotection.ro) sau de a se adresa justiţiei, conform art. 18.

Persoanele ale căror date sunt prelucrate au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care le privesc și să solicite ștergerea datelor. În acest scop vă rugăm să vă adresați cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul S.C. Cotraco Rom S.R.L, sau la adresa de e-mail: dpo@cotraco.ro.