Detalii produs

Condițiile de calitate pentru UNSOAREA GRAFITATĂ, sunt urmatoarele:

 

Detalii tehnice

 Nr. Crt  Caracteristicile fizico-chimice: Valori Metode de incercare STAS /SR(EN)ISO / ASTM / GOST
1 Aspect

Unsoare omogenă

vizual

2 Culoare

Maro închis până la negru

vizual

3 Miros

Specific, de produs petrolier

4 Punct de picurare, 0C

77

STAS 37

SR ISO 2176

5 Punct de inflamabilitate, 0C

210

6 Punct de curgere , 0C

- 20

7 Determinarea consistenţei semi-solidelor, penetrare în con, la 25°C, (0,1mm):

330

STAS 2392

SR ISO 2137

8 Determinarea consistenţei semi-solidelor, penetrare în con, la -30°C, (0,1mm):

180

STAS 2392

SR ISO 2137

9 Clasa NLGL

1

10 Conţinut de apă, %

0,6

STAS 24/2

11 Ponderea de alcalii libere în masă la transformarea în NaOH, %

0,03

STAS 4947

12 Coroziune pe lama de cupru la 1000C, 3h.

1a

SR EN ISO 2160

ASTM D 130

13 Coroziune pe lama de oţel la 1000C, 3h.

1a

SR EN ISO 2160

ASTM D 130

14 Stabilitate mecanică: Modificare penetrare după 10000 stokes, %

5

15 Stabilitatea la apă la 200C

rezistă

16 Conţinutul de grafit, %

10

17 Rezistenţa pe maşina cu patru bile la (20 ±5) 0C: Încărcarea, N

2195

18 Solubilitate în apă

insolubil

19 Solubilitate în solvenţi organici

solubil

20 Proprietăţi oxidative

In condiţii standard de depozitare, unsoarea nu oxidează, nu hidrolizează şi nu polimerizează

 

Domenii de utilizare:

Domeniu de utilizare: la alimentarea dispozitivelor de ungere automată a şinelor pentru transportul feroviar, a aparatelor de cale ferata intens solicitate, si alte utilizari dupa prescriptii.

 

Observatii:

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.
Mod de ambalare: Galeti de 0,4 kg – 1 kg – 4 kg – 9 kg – 30 kg Butoi 170 kg
Termenul de garanție este de 5 ani de la data fabricației.
[easy2map id="1"]

Ma aflu
    captcha