Detalii produs

Uleiul T 75 EP 1, se obține din uleiuri de bază minerale rafinate, cu adaos de aditivi de extremă presiune, anticorosiv, antioxidant, antirugină, antiuzură, antispumant și depresant al punctului de curgere (API: GL-1, conform SR 13464 : 2001). Condițiile de calitate pentru uleiul T 75 EP 1, sunt urmatoarele:  

Detalii tehnice

 Nr. Crt  Caracteristici Conditii de admisibilitate Metoda de incercare
1 Densitate la 20°C, g/cm3

max. 0,910

SR EN ISO 12185 ASTM D 4052

2 Vâscozitate cinematică, mm2/s (cSt)
  • la 100°C
  • la 50°C

min. 7,0 42 ... 50

SR EN ISO 3104 ASTM D 445

3 Indice de vâscozitate

min. 85

STAS 55 ASTM D 2270

4 Punct de curgere, °C

max. -25

STAS 6170 ASTM D 97

5 Punct de inflamabilitate COC, °C

min. 210

SR EN ISO 2592 ASTM D 92

6 Substanțe insolubile în solventi organici,%

max. 0,01

STAS 33

7 Conținut de apă ,%

lipsă

SR 13484; STAS 24/2 ASTM D 95

8 Proprietăți de spumare (tendință - stabilitate), ml, max.
  • la 24°C
  • la 93,5°C
  • la 24 C, după determinarea la 93,5°C

30 - 0

20 - 0

30 - 0

SR ISO 6247+C1 ASTM D 892

9 Coroziune pe lama de cupru (3 h la 100°C)

max. 1b

SR EN ISO 2160 ASTM D130

10 Coroziune pe oțel in prezența apei

fără urme de rugină

SR ISO 7120 ASTM D 665

11 Cenușă sulfatată,%

max. 0,25

SR ISO 3987 ASTM D 874

12 Conținut de Fosfor, % gr.

se raportează

STAS 7330 ASTM D4927

13 Connținut de Sulf, % gr.

min. 0,5

ASTM D 2622

14 Rezistența la presiuni ridicate pe mașina cu patru bile:
  • sarcina la care se produce sudura (1500rot/min., 1 minut), N
  • uzura mecanică (60 secunde, 1500 N),
diametrul petei de uzură, mm

min. 2100

max. 2

STAS 8618 ASTM D 2783

 

Domenii de utilizare:

Uleiul se utilizează pentru ungerea transmisiilor prin angrenaje ale tractoarelor și ca fluid hidraulic, conform prevederilor din cartea tehnică sau instrucțiunilor de exploatare ale tractoarelor.  

Observatii:

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.
Mod de ambalare: Bidon 1 litru – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri Butoi 200 litri.
Termenul de garanție este de 5 ani de la data fabricației.
[easy2map id="1"]

Ma aflu
    captcha